MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 696/7.IX.2016 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

O R D I N
privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2016—2017. În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor Art. 3. — Direcția generală învățământ preuniversitar, naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar Direcția minorități, Centrul Național de Evaluare și Examinare, 2016—2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din inspectoratele școlare județene/al municipiului București și prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului României, Partea I.ordin.Ministrul educației naționale și cercetării științifice, Monica Cristina Anisie, secretar de stat București 31 august 2016.  Nr.5.074.
ANEXĂ CALENDARUL
de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2016—2017
 • Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a — EN II:
 1. Scris — Limba română — 10 aprilie 2017
 2. Scris — Limba maternă — 10 aprilie 2017
 3. Citit — Limba română — 11 aprilie 2017
 4. Citit — Limba maternă — 11 aprilie 2017
 5. Matematică — 12 aprilie 2017
 6. Scris-citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 13 aprilie 2017
 • Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a — EN IV:
 1. Limba română — 3 mai 2017
 2. Matematică — 4 mai 2017
 3. Limba maternă — 5 mai 2017
 • Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a — EN VI:
 1. Limbă și comunicare — 10 mai 2017
 2. Matematică și Științe ale naturii — 11 mai 2017

Back to top

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii