“Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată şi drept vorbind, acesta-i adevărul.”

                                 Ion Creangă în Amintiri din copilărie, capitolul 1 (22 ianuarie 1880)


Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Satu Mare urmăreşte să răspundă intereselor sociale şi comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârstă şcolară condiţii optime de dezvoltare fizică şi intelectuală, potrivit finalităţilor învăţământului.

OFERTA ŞCOLII NOASTRE ESTE:

 • cadre didactice titulare
 • asigurarea calităţii actului educaţional
 • cadre didactice ancorate în realitatea educaţională
 • comunicare permanentă cu părinţii elevilor

Oferta curriculară Consiliul Profesoral al școlii elaborează oferta educaționala pornind în primul rând de la finalitățile și obiectivele nivelurilor de învățământ, care se concretizează pentru fiecare ciclu.

Obiective:

 Învățământul primar:

 • Asigurarea educației elementare pentru toți copiii;
 • Formarea personalității copiilor în funcție de nivelul și ritmul lor de dezvoltare;
 • Înzestrarea elevului cu cunoștințe, capacitate, abilități care să stimuleze raportarea efectivă și creativă la mediul social și natural, să permită continuarea educației.

 Învățământul gimnazial: 

 • Formarea la elevi a capacității de a comunica eficient în situații reale;
 • Formarea si dezvoltarea capacității de adaptare și integrare în comunitate;
 • Formarea atitudinilor de toleranță, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc;
 • Asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime, ținând cont de aspirațiile și aptitudinile elevilor;
 • Formarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițțiile unei societăți în schimbare.

Planurile cadru – aplicate în școala noastră sunt cele avizate de către MEN în conformitate cu ANEXA 1 si 2 la OMEN 3371/12.03.2013 ; ANEXA 1.1 si 1.2 la OMEC nr 5198/01.11.2014 și ANEXELE 1 si 2 la OMEC nr.3638/11.04.2001.Manualele scolare utilizate au avizul MEN.

Schemele orare - respectă întocmai prevederile planului cadru. Curriculumul național este completat de curriculumul la deciza şcolii în concordanaţă cu cerinţele şi nevoile elevilor, respectiv a părinţilor.

Oferta de opționale – este variată. Elevii și părinții pot alege opționalul în funcție de dorința lor, dar și de posibilitățile existente în școală. Astfel, pentru anul școlar 2018-2019, opționalele oferite de instituția noastră sunt:

NIVEL PRIMAR

NR. CRT

CLASA

TIP OPȚIONAL (la nivel de disciplină, extindere, aprofundare, integrat, la nivel de arie curriculară, transcurricular)

Denumire de opțional

Cadru didactic

1

I A

pe arie curriculară

Icoana din sufletul copilului

Pop Mirela

 

2

II A

pe arie curriculară

Lumina si culoare

Pop Mirela

 

3

II B

pe arie curriculară

Lumina si culoare

Pop Mirela

 

4

III A

pe arie curriculară

Lumina si culoare

Pop Mirela

 

5

IV A

pe disciplină

Deutsch fur Kinder

Dallos Annamaria

 

6

IV B

pe disciplină

Deutsch fur Kinder

Dallos Annamaria

 

7

IV C

pe disciplină

Deutsch fur Kinder

Dallos Annamaria

 

8

I-IV

pe arie curriculară

In pasi de dans

Cozma Oana

 

NIVEL GIMNAZIAL

NR. CRT

CLASA

TIP OPȚIONAL (la nivel de disciplină, extindere, aprofundare, integrat, la nivel de arie curriculară, transcurricular)

Denumire de opțional

Cadru didactic

1

V A

pe disciplină

Geoinformatica

Velceleanu Rodica

2

V B

pe disciplină

Geoinformatica

Velceleanu Rodica

3

VII B

pe disciplină

Geoinformatica

Velceleanu Rodica

4

VI A

pe disciplină

Istorie orala - istorie traita- iiistorie povestita

Dărăban Crina

5

V D

pe disciplină

Prietenul meu calculatorul

Hotea Vasile

6

VII B

pe disciplină

MS Office

Hotea Vasile

7

VIII A

pe disciplină

Matematica aolicata

Tătăran Ariana

8

VIII B

pe disciplină

Matematica aolicata

Tătăran Ariana

9

V B

pe disciplină

Tainele gramaticii

Duda Adriana

10

VI A

pe disciplină

Lectura si abilitati de viata

Campian Nicoleta

11

V-VIII

pe arie curriculară

Volei

Cozma Oana

12

V-VIII

pe arie curriculară

Fotbal

Maier Francisc

13

V-VIII

pe disciplină

Ansamblu coral V-VIII

Ratiu Ioan

14

VII C

pe disciplină

Deutsch aktiv

Dallos Annamaria

15

VI B

pe disciplină

Deutsch mit dir

Dallos Annamaria

LIMBILE STRĂINE CARE SE STUDIAZĂ ÎN ȘCOALĂ:

 • limba engleză
 • limba germane


PROGRAME ȘI PARTENERIATE

 • Programul ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ avizat de ISJ pentru nivel primar.
 • Parteneriatul în cadrul programului Erasmus+ - Living Books in Schools -  cu școli partenere din Serbia, Slovenia și Polonia pentru elevii claselor gimnaziale.
 • Parteneriatul Școală – Poliția locală
 • Parteneriatul Școală – ISU
 • Parteneriatul Școală – Biblioteca Județeană


PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ:
· Program de pregătire pentru evaluarea națională pentru elevii claselor a VIII-a.

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

 • excursii
 • vizite la muzee
 • spectacole de teatru și teatru de păpuși
 • spectacole de circ
 • serbări cu ocazia diferitelor evenimente cultural-literare și istorice
 • festivalul – Halloween – Farsang etc.

ZIUA ȘCOLII – 3 IUNIE

Back to top

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi detalii